Grupa 2 - dla spragnionych Słowa

Idą na Jasną Górę z wrocławskiej „małej Jasnej Góry”, pod sztandarem jej gospodarzy, paulinów. Mają nawet własnego… Szweda, który Częstochowę „najeżdża” od 30 lat.

2019-06-30

Grupa 2 początkowo nosiła nazwę „biblijnej” i prowadzona była przez diecezjalnych kapłanów. Paulini przybyli do Wrocławia w 1998 r. O. Maksymilian Stępień wspomina, jak w 1999 r. po raz pierwszy, z kilkoma współbraćmi, wyruszył w drogę z Pieszą Pielgrzymką Wrocławską. – Poszedłem potem do „Orzecha” i powiedziałem, że też chcielibyśmy mieć naszą grupę. Po pewnym czasie otrzymaliśmy zgodę – mówi, dodając, że taki jest pauliński charyzmat. – Z każdego miejsca Polski prowadzimy pielgrzymów na Jasną Górę, do naszej Matki i Królowej. Cieszymy się, że również z Wrocławia.

Maksymilian, od lat, z przerwami, pełni funkcję przewodnika grupy 2 – która z czasem przestała nosić nazwę „biblijna”, a stała się po prostu „paulińską”. Dziś liczy 110-130 osób. Choć jest w tym gronie również młodzież, jej trzon stanowią ludzie dorośli; więcej tu modlitwy, mniej śpiewu, grupa należy do bardziej wyciszonych. – Idą w niej ludzie, którzy chcą naprawdę pogłębić ducha wiary, szukają „czegoś więcej”. Dla grupy charakterystyczne jest rozmodlenie i maryjność. Za jej patronkę obraliśmy Matkę Bożą Jasnogórską – do której w czasie wędrówki odmawiamy nowennę, z dodatkowymi modlitwami i konferencjami – tłumaczy o. Stępień. – Jestem „zawodowym”, maryjnym paulinem, nie wyobrażam więc sobie by było inaczej – trzymamy się mocno Matki Bożej. Kilka lat temu przeżywaliśmy oddanie się Maryi w „niewolę miłości”. Myślę, że ponowimy ten akt. Tegoroczne hasło pielgrzymki, „Radość Ewangelii”, jest bardzo mocno związane z radością Zwiastowania, z radosnymi tajemnicami Różańca, a więc również z Matką Bożą.

Przewodnik podkreśla, że w grupie 2 panuje rzeczywiście atmosfera miłości i życzliwości. – Doświadczyć tu można mocy słowa, modlitwy, także ciszy. Dbamy o to, by konferencje (zwykle długie!), były dobre, jak najlepsze – podkreśla. – Idą tu ludzie, którzy chcą „nakarmić się” Słowem.

Trudno mówić o „dwójce” nie wspominając o jednej z jej charakterystycznych postaci: o. Eugeniuszu Machnicy, polskim oblacie, który obecnie pełni swoją posługę w Szwecji. Po raz pierwszy (wtedy jeszcze z Polski) wyruszył z wrocławską pielgrzymką w 1985 r. I idzie z nią odtąd co roku – przyjeżdżając tu najpierw z Norwegii, potem ze Szwecji. Pozostaje wierny „dwójce”. – Wszystko się może zmienić, ale nie o. Eugeniusz – mówi o. Maksymilian. Co ciekawe „dwójkowy Szwed” obecnie pełni swoją posługę w Ystad, w parafii, której patronuje św. Mikołaj. Ten sam święty patronuje wrocławskiej parafii paulinów, gdzie od niedawna istnieje Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła.

przewodnik: Ojciec Maksymilian Stępień

Zapisy w roku 2019:

  • do końca lipca, w zakrystii kościoła Paulinów przy ul. św. Antoniego 30 lub na furcie klasztornej
    Telefon kontaktowy (do klasztoru Paulinów): (71) 792 52 70.
  • od 30 lipca do 1 sierpnia, w godz. od 11.00 – 17.00, tel. (71) 725-67-20.
    Centralny Punkt Informacji Pielgrzymkowej w DA Wawrzyny (Wrocław, ul. Bujwida 51)

Bagaże:

  • 02.08. – godz. 5.30 – 5.55 przy pomniku Papieża św. Jana XXIII, ul. św. Marcina przy znaku gr.2
  • Ważne! Bagaże muszą być podpisane: imieniem, nazwiskiem i numerem grupy.

Msza Święta 1 sierpnia dla Pielgrzymów z Grupy 2:
godz. 18:00 w kościele Paulinów przy ul. św. Antoniego 30.
Po Mszy spotkanie.

Grupy

SKLEP GOŚCIA POLECA

Najnowsze