Grupa 16 - "duchowi" również wyruszą

W ubiegłych latach duchowe zaplecze pielgrzymki, a więc wszyscy, którzy wspierali idących modlitewnie, stanowili zdecydowanie największą grupę pątników. Zachęcamy do dołączenia do "szesnastki".

2019-07-04

Nie wszyscy mają tę łaskę, by wędrować na własnych nogach do obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze - choroba, wiek, niepełnosprawność, brak urlopu czy potrzeba opieki nad osobami potrzebującymi pomocy uniemożliwią pieszą wędrówkę. Przed wielu laty zrodził się projekt utworzenia grupy duchowych uczestników Pielgrzymki. Do tej grupy zapraszamy wszystkich, którzy czują potrzebę wspólnoty z pątnikami na trasie. Przyjęcie takiego zaproszenia pozwoli korzystać z obfitych owoców rekolekcji, odprawianych wszędzie tam, gdzie duchowy pątnik będzie przebywał.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w wielu parafiach archidiecezji będą się odbywały specjalne nabożeństwa w łączności z pątnikami. Przygotowane są też specjalne przewodniki. Duchowi uczestnicy znajdą w nich omówienie tajemnicy dnia, czytania mszalne i krótkie rozważania. Wszystko to ma służyć głębszemu przeżywaniu tego szczególnego czasu. Zachęcamy również, by w sposób formalny dołączyć do grupy 16.

Zapisy do grupy "16" są możliwe w parafiach archidiecezji wrocławskiej, a do 1 sierpnia od 11.00 do 17.00 w Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” (Wrocław, ul. Bujwida 51). Zgłoszeni uczestnicy otrzymają pielgrzymkowy znaczek oraz specjalnie przygotowany „Przewodnik”. Uczestnictwo duchowych pielgrzymów jest bezpłatne, chociaż można z tej okazji złożyć dobrowolną ofiarę na materiały i potrzeby organizacyjne pielgrzymki - 10 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pomocą w dobrym przeżyciu pielgrzymki będzie służyć specjalny serwis pielgrzymkowy przygotowany przez dziennikarzy "Gościa Wrocławskiego" - www.ppw.gosc.pl oraz audycje nadawane w Radiu Rodzina  w dniach 2-9 sierpnia. o 13.10 i 20.10. W dniu 10 sierpnia o 11.00 radio przeprowadzi bezpośrednią transmisja Mszy św. kończącej Pieszą Pielgrzymkę Wrocławską.

przewodnik: ks. Aleksander Radecki

Zapisy w roku 2019:

– do końca lipca – w parafiach
– od 30 lipca do 1 sierpnia, w godz. od 11.00 – 17.00, tel. (71) 725-67-20.
Centralny Punkt Informacji Pielgrzymkowej w DA Wawrzyny (Wrocław, ul. Bujwida 51)

Zgłoszeni uczestnicy grupy XVI otrzymają pielgrzymkowy znaczek oraz specjalnie przygotowany „Przewodnik”. Uczestnictwo duchowych pielgrzymów jest bezpłatne, chociaż można z tej okazji złożyć dobrowolną ofiarę na materiały i potrzeby organizacyjne pielgrzymki – 10 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych, duchowym pielgrzymom towarzyszyć będą specjalne audycje, nadawane w Radiu Rodzina (92.0 FM) w dniach 2-10 sierpnia br. w godz. 13.10-14.00 i 20.10-21.00.

Msze Święte w Archikatedrze Wrocławskiej:

W dniach od 2 do 9 sierpnia 2019 r. zapraszamy do uczestnictwa w Mszach Świętych w Archikatedrze Wrocławskiej o godz. 18:30. O godz. 18.00 dla duchowych uczestników gr.16 odprawiane będzie specjalne nabożeństwo w kaplicy adoracji. Na zakończenie Pielgrzymki 10. sierpnia br. transmisja w Radiu Rodzina o godz. 11:00 z Mszy Świętej.

AUTOBUS SPECJALNY DLA PIELGRZYMÓW Z GR.16

Pragniemy poinformować, że w tym roku jest organizowany specjalny autobus dla Duchowych uczestników pielgrzymki z gr.16.
Zapisy: prowadzi Pan Krzysztof od 15 lipca do 9 sierpnia tel. 692 149 731 KOSZT: 46 zł

PLAN wyjazdu:

– Autobus odjedzie w dniu 10 sierpnia o godz. 5.00 z pod seminarium: plac Katedralny 14.
– Przyjazd na Jasną Górę na godz. 9.00 tak, aby można było dołączyć do wchodzącej pielgrzymki do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
– O godz. 11.00 będzie możliwość uczestnictwa w Mszy św. Pielgrzymkowej na Wałach Jasnogórskich.
– Wyjazd nastąpi o godz. 13.30 z Parkingu Jasna Góra
Przyjazd do Wrocławia zaplanowany jest ok. godz. 18.00

Grupy

SKLEP GOŚCIA POLECA

Najnowsze