Zawsze może być lepiej

W Bagnie odbyło się w listopadzie dwudniowe spotkanie służb pielgrzymkowych. Była to okazja do przeżycia dnia skupienia, ale również do podzielenia się wnioskami z dotychczasowych pielgrzymek.

2022-11-30

To pierwszy raz, gdy służby pielgrzymkowe wzięły udział w tego typu spotkaniu. - Idea jest tak byśmy przygotowując kolejne pielgrzymki poznawali się lepiej wzajemnie - mówi ks. Tomasz Płukarski, główny przewodnik. W czasie trwania pielgrzymki nie ma na to czasu. - Co prawda księża przewodnicy współpracują ze służbami, ale polega to na tym, że najczęściej musimy rozwiązywać jakieś trudniejsze lub łatwiejsze problemy, natomiast żeby wszystko jeszcze lepiej funkcjonowało doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby się wcześniej spotkać i dowiedzieć się od siebie nawzajem jak patrzymy na pielgrzymkę ze względów organizacyjnych jak i duchowego jej przeżywania.

Ks. Płukarski zaznacza, że wszystko, co dobre w Kościele rozpoczyna się od modlitwy, dlatego podczas dwóch dni była adoracja, konferencja bp. Macieja Małygi, ale także warsztaty i praca w grupach.

czytaj dalej pod zdjęciem

Efektem jest m.in. podział służb na grupy, które mają wypracować takie schematy działania, by pielgrzymka wrocławska była jeszcze lepiej przygotowana i dobrze promowana. - Wiele osób, które uczestniczą w pielgrzymce chcą ją tworzyć i pomagać w jej organizacji - zwraca uwagę.

Czy to oznacza, że pielgrzymka potrzebuje zmian? - Na pewno te nasze działania są owocem spotkań synodalnych. My księża jesteśmy po to by służyć, ale też słuchać jak pielgrzymka w przyszłości powinna wyglądać. Tę ogromną wspólnotę pielgrzymkową tworzą wszyscy uczestnicy i tak jak zmieniają się czasy, a co za tym idzie okoliczności pielgrzymkowe, tak musimy być gotowi na zmieniające się potrzeby pątników - kończy ks. Tomasz.

 

Aktualności

SKLEP GOŚCIA POLECA

Najnowsze