Uczyliśmy się jak być dzieckiem Boga, uczniem Chrystusa i misjonarzem Ducha Świętego

Rozważaniom apelowym w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze przewodniczył bp Jacek Kiciński. W kaplicy zgromadziło się bardzo wielu pątników z Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.

2019-08-09

Wielu z nas zapragnęło już dziś spojrzeć na Twoje Matko oblicze, by powiedzieć, że jesteśmy przy Tobie, czuwamy i pamiętamy - mówił na początku bp Jacek. Nawiązywał w ten sposób do 9-dniowej wędrówki pielgrzymów z archidiecezji wrocławskiej.

Następnie przybliżył uczestnikom Apelu, że tegoroczna Piesza Pielgrzymka Wrocławska przebiegała pod hasłem "Ożywiciel" - Duch, który ożywia nasze życie i przemienia serca. - Podczas naszego pielgrzymowania rozważaliśmy tajemnicę działania Ducha Świętego w życiu Kościoła i w życiu każdego z nas - dodał. Tłumaczył też, że pielgrzymka stała się nowenną do Ducha Świętego. - To Ty o Matko umacniałaś nas we wspólnocie drogi, która stała się dla nas szkołą Twojej miłości. Jako Oblubienica Ducha Świętego, Matka Kościoła, nauczycielka wiary i przewodniczka po drogach życia, pomagasz nam odnajdywać się w naszej codzienności życia, które niesie ze sobą tak wiele niespodzianek, życia w którym nie brakuje zamętu, w którym nasza wiara często wystawiana jest na próbę ośmieszenia i bywa niezrozumiana i niewłaściwie oceniana.

Biskup Kiciński zwrócił się do Maryi, Matki pięknej miłości i zwrócił uwagę, że Ona pokazuje nam jak miłością zmieniać świat. - Pokazujesz nam, gdzie mamy szukać Jezusa. On jest w świątyni, On tu czeka na nas. Gdy przychodzimy do Ciebie Maryjo, Ty wskazujesz, że to On jest najważniejszy, uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam Syn. Maryjo! Ucz nas jak zachowywać i rozważać Słowo w sercu, jak nim żyć i jak dzielić się nim z innymi,

Podkreślił, że w czasie naszej pielgrzymki, w mocy Bożego Ducha, staraliśmy się na nowo odkryć co znaczy być dzieckiem Boga, uczniem Chrystusa i misjonarzem Ducha Świętego. Być dzieckiem Boga to kształtować w sobie postawę miłości, zaufania i wiary. (...) Tylko miłość wobec Boga kształtuje postawę wiernej miłości do człowieka.

Następnie tłumaczył, że bycie uczniem Chrystusa oznacza wpatrywanie się w Jego słowa, gesty i czyny. - On pokazuje nam jak realizować życiowe powołanie. Pokazuje nam, że nigdy nie jesteśmy sami, bo On zapewnia nas, że będzie z nami aż do skończenia świata,

Być misjonarzem Ducha Świętego, to być otwartym na Jego działanie, to być człowiekiem gotowym do drogi. Przypomniał, że Apostołowie po doświadczeniu Ducha Świętego z entuzjazmem zaczęli głosić Ewangelię i to różnymi językami. - Dziś już wiemy, że być misjonarzem Ducha Świętego, to być do Jego dyspozycji, to być człowiekiem miłości, radości, pokoju, cierpliwości, dobroci, łagodności, opanowania i uprzejmości. Duch Święty sprawiał, że w czasie naszego pielgrzymowania podejmowaliśmy refleksję nad naszą wiarą i naszym życiem - nauczał.

Prosił też, by w tych dniach nie zabrakło czasu na dziękczynienie, przeproszenie i prośbę. - Jako Kościół wrocławski mamy za co dziękować. Dziękujemy za ten czas rekolekcji w drodze, za to, że mogliśmy na nowo odkryć oblicze Boga w drugim człowieku, Boga, który jest miłością, dobrocią i miłosierdziem. Dziękujemy za tych, których spotkaliśmy na naszym pielgrzymim szlaku, za każdy gest dobroci i życzliwości - dodał.

Bp Kiciński zwrócił następnie uwagę, że dziękczynienie nie jest nigdy pełne, jeśli nie ma przeproszenia. - Matyjo, Matko naszej wiary, wiemy, że nasze życie nie zawsze jest piękne i nie zawsze jest wspaniałe. Zdajemy sobie sprawę z naszej słabości i wiemy, że każdy grzech niszczy to, co Boże. Przepraszamy za nasze niewierności, za każdy grzech, za każdą obojętność na drugiego człowieka. Nasze trudy, niewygody, obolałe nogi, przyjmij Maryjo jako nasze skromne wynagrodzenie - mówił w imieniu pątników. Prosił też o to, co jest najbardziej potrzebne: o miłość, pokój i jedność.

Biskup pomocniczy wrocławski przypomniał, że pątnicy przynieśli na Jasną Górę intencje całej archidiecezji, metropolity wrocławskiego. biskupów i kapłanów, sióstr zakonnych oraz wszystkich osób konsekrowanych. - Przynosimy Ci Maryjo rodziny, zawierzamy młodzież, dzieci i dorosłych. Polecamy ludzi starszych, schorowanych, niosących na sobie krzyż cierpienia.

Przypomniał, że w drodze na Jasną Górę pątnikom towarzyszyli pielgrzymi duchowi, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w pielgrzymkowym trudzie. Są z nami obecni duchowo poprzez modlitwę. - Maryjo, przyjmij ich intencje i otocz swoją miłością.

Bp Jacek zawierzył też Maryi te wydarzenia, które odbędą się we Wrocławiu w najbliższej przyszłości, a zwłaszcza Europejski Spotkanie Młodych organizowane przez braci z Taizé. - Niech to będzie dla nas czas odnowienia łaski wiary, budowania jedności, byśmy na nowo odkryli dar bycia razem, który jest odpowiedzią na chrystusową prośbę: "aby byli jedno".

Na zakończenie odmówił akt oddania Matce Bożej ułożony przez kard. Stefana Wyszyńskiego:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Aktualności

SKLEP GOŚCIA POLECA

Najnowsze