Pielgrzymka z pokojowym przesłaniem

Rozpoczęły się przygotowania do 42. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę. Najważniejsza informacja? Forma sztafetowa to historia. Idziemy pełnym składem!

2022-03-15

Oczywiście uczciwie należy dodać do powyższego: "jeśli sytuacja epidemiczna się nie pogorszy", niemniej plany są jasne i wydają się, iż będą zrealizowane.

W poniedziałkowy wieczór (14 marca) odbyło się spotkanie przewodników grup i służb pielgrzymkowych, na które zaprosił w imieniu swoim i bp. Jacka Kicińskiego do Brzeziej Łąki ks. Tomasz Płukarski, główny przewodnik PPW.

Na początku Ada Kwiatkowska i Grzegorz Dzwonkowski przedstawili doświadczenia i refleksje, którymi dzielili się przewodnicy grup PPW na spotkaniu które miało miejsce 29 listopada. Miało ono wówczas charakter synodalny, a uczestnicy odpowiadali na pytanie fundamentalne postawione przez papieża Franciszka o tym jak  "podążanie razem" Kościoła realizuje się w pielgrzymkowej wspólnocie.

Następnie przewodnicy przeszli do spraw bieżących. - To było owocne spotkanie, choć nie wszystkie kwestie związane z tegorocznym pielgrzymowaniem są ustalone. Sytuacja na świecie i w naszym kraju jest tak dynamiczna, że chcielibyśmy, aby zwłaszcza rozważane treści były pewną odpowiedzią na to, co się wokół nas dzieje - mówi ks. Płukarski. Podkreśla przy tym, że powraca "stary" termin pielgrzymki. - Wyruszymy 2 sierpnia po Mszy św. w katedrze wrocławskiej, a Maryi na Jasnej Górze pokłonimy się 10 sierpnia.

Nie udało się na razie sformułować pielgrzymkowego hasła, choć wydaje się, że ogólny zarys jest już znany. - Bp Jacek zaproponował, by podobnie jak w ubiegłych latach dotykało ono tematu roku duszpasterskiego. A brzmi on: "Posłani w pokoju Chrystusa". Zgodziliśmy się z księżmi, że właśnie przesłanie pokoju chrystusowego jest zagadnieniem, które chcemy rozwinąć. Ostateczne hasło pielgrzymki zostanie ogłoszone niebawem - dodaje.

Jednym z omawianych zagadnień była też możliwość utworzenia grupy ukraińskojęzycznej zarówno rzymskokatolickiej jak i greckokatolickiej. - Kwestia pozostaje otwarta. W gronie przewodników pielgrzymkowych są tacy księża, którzy znają język ukraiński i to być umożliwiłoby nam przygotowanie propozycji dla uchodźców, ale też dla tych, którzy na Dolnym Śląsku mieszkają od dłuższego czasu, by dołączyli do nas i byśmy mogli wspólnie wołać przez wstawiennictwo Maryi o pokój - przekonuje ks. Tomasz.

Ponadto księża przewodnicy zwrócili uwagę na to, iż w rozważaniach pielgrzymkowych - poza odwołaniem do hasła pielgrzymkowego i podkreślania maryjnego charakteru wydarzenia - nie powinno zabraknąć treści przybliżających św. Edytę Stein - Teresę Benedyktę od Krzyża, która patronuje temu rokowi we Wrocławiu oraz sióstr męczenniczek elżbietańskich - s. Marii Paschalis Jahn i jej IX towarzyszek, których beatyfikacja odbędzie się 11 czerwca w katedrze wrocławskiej.

Wiadomo już również, że na piątek 5 sierpnia zaplanowano nabożeństwo pokutne (prawdopodobnie w Wielołęce), natomiast na sobotę 6 sierpnia w Kluczborku prezentację grup pielgrzymkowych (na scenie) oraz wieczór uwielbienia.

Ks. Tomasz Płukarski poinformował również uczestników spotkania o zmianach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej. - Powołana została fundacja "Dobra droga". Na ten moment dopełniliśmy wszelkich formalności prawnych i złożyliśmy odpowiednie dokumenty. Trwa proces rejestracji fundacji - wyjaśnia główny przewodnik. Podkreśla, że jej powstanie pozwoli na większą transparentność wszelkich działań pielgrzymkowych. - Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, ale bez możliwości prowadziła działalności gospodarczej, dlatego pewne rzeczy muszą być przeorganizowane - zaznacza.

To właśnie dlatego poszukiwane są osoby (firmy) świadczące działalność w ramach handlu obwoźnego, które podjęłyby się zorganizowanie sprzedaży artykułów spożywczych na trasie pielgrzymki. - Od kilku przedpandemicznych lat borykaliśmy się z narastającymi problemami związanymi z kwestią bagażowych - osób, które załadują i rozładują bagaże pielgrzymów. Jesteśmy gotowi do zatrudnienia takich osób i opłacenia ich pracy. Oczywiście nie wykluczamy również wolontariatu.

Wszyscy, którzy chcieliby poznać szczegóły mogą napisać maila na adres pielgrzymka@pielgrzymka.pl.

Kolejne spotkanie przewodników grup odbędzie się w pierwszej połowie maja.

Aktualności

SKLEP GOŚCIA POLECA

Rozważanie

Najnowsze